Sunday, October 21, 2007سرمايه گذاران
١- گروه سرمايه گذاران وابسته به دولت فدرالطرح سرمایه گذاری وابسته به دولت نیاز به فعالیت اولیه در کانادا ندارد. ولی نیازمند سرمایه گذاری به مبلغ ٤٠٠٠٠٠ دلار کانادایی می باشد که به خزانه عمومی دولت کانادا پرداخت می گردد. همچنین شخص سرمایه گذار میبایستی داری دارائی معادل ٨٠٠٠٠٠ دلار کانادایی و سابقه دو سال مدیریت مفید بوده و یا عهده دار یک شغل آزاد باشد. به پول پرداخت شده به خزانه عمومی کانادا ، بهره ای تعلق نمی گیرد و این پول بمدت ٥ سال نزد خزانه داری مذبور حفظ می گردد. متقاضی میتواند تمایل خود به زندگی در هر استانی غیر از کبک را در تقاضای خود منظور نماید. دولت کانادا حفظ سرمایه را تضمین نموده و عایدات بدست آمده از آن به خود استانها به جز کبک تعلق خواهد گرفت.در واقع هدف از این کار جذب سرمایه های کاربر و موثر و سرمایه گذاری آنها در کانادا می باشد. یک متقاضی واجد شرایط عمدتاً می بایستی صاحب یک تجارت فعال و یا گرداننده آن باشد. هدایا و ارث و میراث تنها وقتی شامل سرمایه محسوب می گردند که متقاضی آنها را وارد سرمایه اولیه خود نموده و در تجارت فعال خود از آنها استفاده نموده باشد.قانون مهاجرت در این زمینه شامل بکارگیری کارمندان تمام وقت به تعداد پنج نفر یا بیشتر و یا دارا بودن دو مورد از چهار مورد ذکر شده در جدول پایین می باشد. این جدول بعنوان معیاری مطمئن در این زمینه بکار می رود. خصوصیات ذکر شده در این جدول می بایستی در فاصله زمانی دو سال از پنج سال گذشته باشد.
درصد مالکیت در بیزینس ضربدر تعداد کارمندان نباید از دو کمتر باشد.
درصد مالکیت در بیزینس ضربدر کل فروش سالانه نباید از٥٠٠٠٠٠ دلار کمتر باشد.
درصد مالکیت در بیزینس ضربدر درآمد خالص نباید از ٥٠٠٠٠ دلار کمتر باشد.
درصد مالکیت در بیزینس ضربدر داریی خالص نباید از١٢٥٠٠٠ دلار کمتر باشد.
طرح سرمایه گذاری وابسته به دولت فدرال به متقاضیان اجازه میدهد که بخشی از مبلغ سرمایه گذاری شان را از شرکتهای سرمایه گذاری تأیید شده تهیه نمایند. عموما طرح سرمایه گذاری به یک پیش پرداخت اولیه (بیعانه) به میزان ١٢٠٠٠٠ دلار نیازمند است. بانک مبلغ ٢٨٠٠٠٠ دلار را بصورت وام در اختیار متقاضی قرار میدهد و متقاضی جمع این دو مبلغ (٤٠٠٠٠٠ دلار) را در خزانه داری کل بودیعه میگذارد. دولت کانادا بازپرداخت وام بانک (نه ١٢٠٠٠٠ دلار بودیعه گذاشته شده توسط متقاضی) را تضمین می نماید. دولت فدرال عایدات خالص این مبلغ را جهت مصارف گوناگون و عمومی در اختیار استانها قرار می دهد. فرد متقاضی تنها همان ١٢٠٠٠٠ دلار بودیعه گذاشته شده را هزینه می نماید.٢- گروه سرمايه گذاران استان کبک این برنامه در واقع همان طرح سرمایه گذاری وابسته به دولت فدرال می باشد ولی تفاوت مهم آن این است که سرمایه گذاری توسط استان کبک حمایت می گردد. عایدات خالص این سرمایه گذاری بیشتر به دولت کبک تعلق می گیرد تا به استانهای انگلیسی زبان و دوره پنج ساله سرمایه گذاری پس از قبول تقاضا توسط استان کبک آغاز می گردد و این دوره می تواند حتی پیش از ورود متقاضی به کانادا باشد. اگر تقاضای فرد سرمایه گذار توسط مسئولین و کارگزاران دولتی به دلیل خاص نظیر مشکلات پزشکی و یا مسائل امنیتی پذیرفته نگردد مبلغ سرمایه گذاری شده به متقاضی استرداد میگردد.
فرد سرمایه گذار در استان کبک می بایستی فردی با ملیت خارجی و سه سال تجربه مدیریت در یک تشکیلات اقتصادی، صنعتی و یا کشاورزی وابسته به سازمان دولتی یا سهامی خاص باشد. این فرد همچنین می بایستی داری ٨٠٠٠٠٠ دلار دارایی خالص عاید از فعالیتهی قانونی اقتصادی باشد. فرد سرمایه گذار همچنین می بایستی مبلغ ٤٠٠٠٠٠ دلار را بمدت پنج سال در یک طرح حمایت شده و تضمین شده توسط دولت سرمایه گذاری نماید.تعریف سابقه مدیریت از نظر بررسی کنندگان تقاضا و به تعبیر مسئولین دولت کبک به شرح ذیل می باشد: یک مدیر باید مسئولیت تمام وقت یک تشکیلات اقتصادی، صنعتی و یا کشاورزی وابسته به سازمان دولتی یا سهامی خاص را بر عهده داشته باشد و منابع مالی و انسانی آن را دقیقاً کنترل کند.طرح سرمایه گذاری در کبک مانند سرمایه گذاری وابسته به دولت فدرال می باشد با این تفاوت که دولت کبک ترجیحا مبلغ سرمایه گذاری شده را با سازمانهای مالی و شرکتهای سرمایه گذاری به مشارکت می گذارد تا بانکهای معمولی.برنامه سرمايه گذاری در کبک نسبت به سرمايه گذاری فدرال از شهرت و معروفيت بيشتری برخوردار است و تنها دليل آن اين است که مسئولين کبکی به تقاضی فرد سرمايه گذارسريعتر رسيدگی می نمايند. نتیجه نهائی پرونده منقاضی تفاوتی با سرمایه گذاری فدرال ندارد بجز اینکه فرد سرمایه گذار می بایستی در استان کبک اقامت گزیند ولی قانون کانادا فرد داری اقامت دائم را مجاز می داند که پس از ورود به کبک به مناطق دیگر نقل مکان نماید. پس از تأیید تقاضا توسط دولت کبک، دولت فدرال از فرد سرمایه گذار درخواست می نماید که برخی اقدامات جهت مسائل امنیتی و همچنین معاینات پزشکی را پیش از صدور ویزا انجام دهد که عموما چند ماه پس از قبول تقاضا بدرازا می انجامد. اگر فرد متقاضی ناچار باشد که سریعتر وارد کانادا شود ممکن است روشهای دیگری غیر از اصول معمول مهاجرت به کانادا بری وی در نظر گرفته شود ، در زمانی که وی منتظر طی مراحل قانونی مهاجرت به کانادا می باشد.

No comments: