Sunday, October 21, 2007
طرح ايده تجاری

الف - طرح ايده تجاری (دولت فدرال)برنامه ایده تجاری آندسته از متقاضیان اقامت دائم را شامل می شود که بتوانند با دو سال سابقه مفید تجاری و دارایی خالص ٣٠٠٫٠٠٠ دلار کانادایی بیزینسی را در کانادا به تاسیس بزسانند.
تایید تقاضای مهاجرت مشروط به این است که فرد دارای ایده تجاری بتواند یک حرفه واجد شرايط و مقبول از نظر دولت کانادا را در این کشور تاسیس نموده و مدیریت فعال آنرا بعهده گیرد. این طرح باید منتج به پیشرفت اقتصادی کانادا و ایجاد شغل برای مردم کانادا گردد.
برنامه ایده تجاری دارای دو تفاوت مهم با سرمایه گذاری می باشد.اولاً فرد دارای ایده تجاری باید یک حرفه واجد شرايط و مقبول از نظر دولت کانادا در این کشور تاسیس نموده و مدیریت آنرا بعهده گیرد. بنابراین متقاضیانی که با درخواست آنان موافقت گردیده با یک ویزای مشروط وارد کانادا می شوند و مراتب کاری خود را می بایستی مرتبا" به مسئولین کانادایی گزارش دهند. متقاضیانی که نتوانند شرایط یک حرفه واجد شرايط و مقبول از نظر دولت کانادايی را بجا آورند ممکن است بعنوان مهاجر پذیرفته نشوند و باید بهمراه خانواده اشان خاک کانادا را ترک نمایند. ثانیاً متقاضی که دارای سابقه مفید تجاری نباشد، واجد شرایط محسوب نمی گردد. بنابراین برخلاف سرمایه گذاران تنها داشتن سابقه مدیریت تجاری کافی نیست.
بمدت دو سال از پنج گذشته مدیریت یک بیزینس واجد شرایط را عهده دار باشد(می تواند جزو شرکای یک بیزینس هم باشد)
دارای ٣٠٠٫٠٠٠ دلار دارایی شخصی باشد واین سرمایه را از راههای قانونی کسب نموده باشد.
قادر باشد کنترل و مدیریت فعال ، پویا و مداوم حداقل ٣٣% از یک حرفه واجد شرایط از نظر دولت کانادا را بوجود آورد. حرفه ای که حداقل یک نفر از شهروندان کانادایی در آن مشغول بکار شوند. این کارمند نمی تواند شامل خود فرد و افراد خانواده او شود.
این شرایط می بایستی در یکسال از سه سال پس از دریافت مجوز اقامت دائم توسط فرد دارای ایده تجاری محقق شود و در این صورت فرد دارای ایده تجاری واجد شرایط اقامت در کانادا محسوب می گردد.
با توجه به اولین شرط ذکر شده در بالا ، یک بیزینس واجد شرایط می بایستی دو شرط از چهار شرط ذکر شده در جدول ذیل را دارا باشد.
مهاجرت از طريق ايده تجاری - شرايط يک تجارت واجد شرايط
شرايط
درصد مالکيت


١٠٠%
٥٠ %
٢٠ %
(i)
کارمندان تمام وقت
٢
٤
١٠
(ii)
فروش (دلار کانادایی)
٥٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
(iii)
درآمد خالص (دلار کانادایی)
٥٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
(iv)
حقوق صاحبان سهام (دلار کانادایی)
١٢٥٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
٦٢٥٫٠٠٠
با توجه به شرط سوم ذکر شده در بالا، متقاضی مهاجرت از طریق ایده تجاری می بایستی یک حرفه واجد شرايط و مقبول از نظر دولت کانادا را بمدت یکسال در سه سال (پس از دریافت مجوز اقامت دائم) در کانادا تاسیس نماید. این حرفه کانادایی می بایستی حداقل دو شرط از شروط مندرج در جدول ذیل را دارا باشد.
شرايط حرفه واجد شرايط و مقبول از نظر دولت کانادا
شرايط
درصد مالکيت


١٠٠%
٥٠ %
٢٠ %
(i)
کارمندان تمام وقت
٢
٤
١٠
(ii)
فروش (دلار کانادایی)
٢٥٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠
٧٥٠٫٠٠٠
(iii)
درآمد خالص (دلار کانادایی)
٢٥٫٠٠٠
٥٠٫٠٠٠
٧٥٫٠٠٠
(iv)
حقوق صاحبان سهام (دلار کانادایی)
١٢٥٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
٣٧٥٫٠٠٠
ناتوانی در تاسیس یک تجارت قابل قبول کانادایی می تواند منتج به اخراج متقاضی و افراد وابسته به او گردد.
ب - طرح ايده تجاری (استان کبک)طرح اجرا شده در کبک اصولا متفاوت از طرح فدرال (وابسته به دولت) می باشد. یک فرد دارای ایده تجاری از نظر قوانین حاکم بر کبک،فردی با ملیت خارجی است که دارای سه سال سابقه مدیریت قانونی و سودمند در تشکیلات اقتصادی، صنعتی، ویا کشاورزی باشد. فرد مذبور میتواند موسس این تشکیلات، مالک آن و یا در آن شریک باشد و قادر باشد در کوتاهترین زمان سه نفر کارمند مقیم استان کبک (افراد بومی و نه خارجی و همینطور خانواده خود شخص) استخدام نماید.
جهت واجد شرایط بودن، یک متقاضی می بایستی دارای سرمایه شخصی ،به میزان حداقل٣٠٠٫٠٠٠ دلارباشد و آن را از راههای قانونی بدست آورده باشد و همینطور قادر باشد با استفاده از اندوخته کافی، هزینه های سه ماه اول اقامت خود و خانواده اش در کبک را پوشش دهد.
مانند متقاضیان مهاجرت ازطریق سرمایه گذاری، تعریف سابقه مدیریت ، دقیقا" مطابق با تعبیر قوانین وضع شده توسط مسئولین دولت کانادا می باشد. برخلاف برنامه وابسته به دولت، متقاضی دارای طرح تجاری در کبک می بایستی قادر باشد از طرح تجاری خود در مصاحبه از پیش تعیین شده ، دفاع نماید که موارد آن عموما" پروژه های انجام پذیر و در رابطه با مشاغل تائید شده در استان کبک می باشد. قبل از انجام مصاحبه از فرد متقاضی دعوت بعمل می آید که از بازار کار در استان کبک دیدن نماید.نکات سودمند ( مهاجرت از طريق کبک و فدرال)در طرح مهاجرت از طریق فدرال، متقاضی که دارای سرمایه کافی نباشد و یا تجارتی را تاسیس ننماید واجد شرایط نمی باشد. بنابراین برنامه کبک تنها جهت متقاضیانی مناسب است که دارای تجربه مدیریت در حد عالی باشند.
در مهاجرت از طریق کبک، اگر متقاضی قادر باشد بصورت همزمان ، هم در مصاحبه از پیش تعیین شده خود شرکت نموده و هم تحقیقات بازاریابی را در کبک آغاز نماید، میتواند زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده اش را کوتاه تر نماید.
برای متقاضیان مهاجرت از طریق کبک هیچ ممانعتی جهت اجرای پروژه های کاریشان بصورت همزمان با تاریخ مصاحبه وجود ندارد. در حقیقت، پس از حذف شرایط اضافی از قوانین فدرال و بموجب آن متقاضیان می توانند طرح تجاری قابل قبول خود را در هر استانی به اجرا درآورند.
از نظر مسئولین و دست اندرکاران استان کبک، متقاضیان از طریق سرمایه گذاری دارای الویت بیشتری هستند اگر چه که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد و به همین علت است که بررسی تقاضاهای مهاجرت از طریق طرح تجاری به زمان بیشتری نیاز دارد.
برای متقاضیانی که ناچار به ورود هر چه سریعتر به خاک کانادا می باشند ممکن است راههای دیگری به غیر از مهاجرین عادی، در زمانیکه منتظر طی مراحل رسیدگی به پرونده اشان می باشند در نظر گرفته شود.
متقاضیانی که تمایل ندارند بصورت تمام وقت و همیشگی در کانادا اقامت نمایند، نباید مهاجرت از طریق ایده تجاری را انتخاب نمایند

No comments: