Sunday, October 21, 2007

مهاجرت از طريق تخصص (فدرال)طرح مهاجرت از طریق فن و حرفه (وابسته به دولت فدرال)، اقامت دائم این کشور را به کسانی اهدا می کند که قادر باشند توانایی های خود را در استقرار و اسکان در کانادا به اثبات برسانند. متقاضیان تحت ٦ فاکتور اصلی و چند فاکتور جانبی دیگر که جمعا دارای ١٠٠ امتیاز می باشد بررسی می گردند.متقاضیانی واجد شرایط خواهند بود که بتوانند حداقل ٦٧ امتیاز را کسب نمایند و دارای حداقل یکسال سابقه کار تمام وقت (و يا نيمه وقت معادل یکسال تمام وقت) در ده سال گذشته باشند. این شغل می بایستی منطبق با یکی از مشاغل مندرج در لیست طبقه بندی حرفه های شناخته در کانادا NOC باشد.اطلاعيه: با توجه به قانون جدید متقاضيان مهاجرت از طريق فن و حرفه فدرال (Federal Skilled Worker) می توانند بدون ارائه مدرک IELTS و TEF اقدام به باز نمودن پرونده مهاجرتی خود نمایند.زمان ارائه مدرک IELTS و TEF توسط اداره مهاجرت بعد از باز شدن پرونده به متقاضی اعلام خواهد شد.
حداکثر امتيازتحصیلات ٢٥
توانایی در زبان انگلیسی یا فرانسه٢٤
تجربه کاری٢١
سن١٠
قرارداد کاری١٠
فاکتور های سازگاری١٠
جمع١٠٠


تحصيلات حداکثر ٢٥
تحصيلات دانشگاهی
مدرک دکترا يا فوق ليسانس كه حداقل ١٧ سال بصورت تمام وقت به طول بينجامد٢٥
دو مدرک دانشگاهی در حد ليسانس و حداقل ١٥ سال تحصیل تمام وقت٢٢
مدرک لیسانس و حداقل ١٤ سال تحصيل تمام وقت٢٠
مدرك فوق دیپلم و حداقل ١٣ سال تحصيل تمام وقت١٥


تحصيلات غير دانشگاهی
مدارک ٣ ساله کالج، مدرك تجاري يا كارورزي و حداقل ١٥ سال تحصيل تمام وقت ٢٢
مدرك ٢ ساله کالج، مدرك تجاري يا كارورزي و حداقل ١٤ سال تحصيل تمام وقت٢٠
مدرك يك ساله کالج، مدرك تجاری یا كارورزي و حداقل ١٣ سال تحصيل تمام وقت١٥
مدرك يك ساله کالج، مدرك تجاری یا كارورزي و حداقل ١٢ سال تحصيل تمام وقت١٢
ديپلم دبيرستان 5

توانايی در زبان انگليسی يا فرانسه خواندن، نوشتن، صحبت کردن و درک مطلب حداکثر ٢٤
زبان اول انگلیسی یا فرانسه عالی ٤
متوسط2
ابتدایی١ حداکثر تا ٢
عدم آشنایی٠
حداکثر امتیاز ممکن١٦
زبان دوم انگلیسی یا فرانسه عالی٢
متوسط٢
ابتدایی١ حداکثر تا ٢
عدم آشنایی٠
حداکثر امتیاز ممکن٨
سابقه کاری در گروه های شغلی A,B , O بر اساس جدول NOC
حداکثر ٢١
یک سال١٥
دو سال١٧
سه سال1٩
چهار سال٢١
سن داکثر ١٠
حداکثر ١٠ امتیاز بین

٢١-٤٩
2 امتیاز کمتر برای هر سال

بالای ٤٩ و زیر ٢١
قرارداد کاری در کانادا
حداکثر ١٠
قرارداد کاری تأیید شده از طرف اداره HRDC کانادا١٠
متقاضیانی که در کانادا به سر می برند و دارای اجازه کار موقتی هستند که:اجازه کار معتبر و تأیید شده از طرف HRDC

١٠
اجازه کار معتبر و تأیید نشده از طرف HRDC (برای مثال افرادی که تحت قانون تجارت آزاد شمالی در کانادا کار می کنند)

١٠
فاکتور های سازگاری
حداکثر ١٠
تحصیلات همسر

٣-٥
حداقل یک سال سابقه کاری در کانادا٥
جداقل دو سال سابقه تحصیلات پس از دبیرستان در کانادا٥
قرارداد کاری معتبر از کانادا٥
فامیل در کانادا٥
جمع١٠٠
متقاضیانی که امتیاز مورد نظر (٦٧) را از امتیازات ذکر شده در بالا کسب نمایند می توانند تحت قوانین مهاجرت پذیرفته شوند. لطفا در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با ما تماس حاصل فرمائید.

No comments: